HEISING    -    LAGRING    

   TIPS

          FYLL OPP TANKEN MED DRIVSTOFF , SÅ SLIPPER DU KONDENS I VINTER

 LAGRING PÅ TJUVHOLMEN 2020 

 HEISING STARTER MANDAG 14 FRA KL. 15oo 

 Påmeldingslister er oppe på tavla ved truck rampa 

 Heisedager blir fortrinsvis mandager - onsdager - fredager 

ALLE DAGER FRA KL. 15oo

 Mandag  14 sep. motorbåter,     utført 

 Onsdag  16 sep. motorbåter,      utført

 Fredag   18 sep.   seilbåter,        utført 

 Mandag  21 sep. motorbåter      utført 

 Onsdag  23 sep. motorbåter      utført 

Fredag   25 sep. motorbåter      utført

 Mandag  28 sep. motorbåter      liste oppe 

 Onsdag  30 sep.  seilbåter.         liste full.  

 Fredag   02 okt.  motorbåter      liste oppe 

Mandag    5  okt. seilbåter          liste oppe 

 Onsdag 7 okt.   motorbåter  

 Fredag  9 okt.  motorbåter    

 Mandag 12 okt.  motorbåter  

 Onsdag  14  okt.    seilbåter  

  Fredag   16  okt . motorbåter  

 ØNSKER DU LAGRING PÅ TJUVHOLMEN TA KONTAKT MED MARINAEN 

 LES LAGRINGS REGLENE 

      DET ER FORBUDT Å SETTE BÅTER , HENGERE , OG ANNET UTSTYR PÅ TJUVHOLMEN
          UTEN FØST HA FÅTT TILDELT PLASS , DET ER DET BARE MARINAEN SOM GIR.
                                    DETTE GJELDER HELE ÅRET
 
 
                                       LAGRINGSREGLER FOR TJUVHOLMEN
                     VED SJØSETTING OG OPPTAK ,  FØLG MED PÅ VÅR HJEMMESIDE,   marinaen.com
 
   DET ER BÅTEIERS PLIKT Å SETTE SEG INN I REGELVERKET HVIS DU ØNSKER Å LAGRE BÅTEN PÅ TJUVHOLMEN
  BÅTEIERE SOM HAR STÅTT LAGRET MED SAMME STØRELSE BÅT TIDLIGERE KAN SKRIVE SEG PÅ LISTE FOR LAGRING. BYTTES DET TIL STØRRE   BÅT, ER DET IKKE EN SELVFØLGE AT DET ER PLASS. SJEKK dette FØRST.
                                                                 PÅMELDINGSLISTER VED TRUCKRAMPA.
  Finn den lista som passer deg med dato og kl. Skriv navn, tlf, fot på listen. Møt opp i god tid når du skal heises. unngå stryking og flytting på listen   du har valgt. Krybben skal være klargjort på forhånd før heising. Eieren skal være til stede under heising.  Det er eiers ansvar at opplags materiell     passer båten, og er klargjort og i ok stand. 
                                                             OPPLAGSAVGITEN SKAL BETALES KONTANT VED OPPTAK
         
                                                                             SJØSETTING OM VÅREN
  Det er båteiers plikt og følge med når sjøsetting starter. Motorbåter starter sjøsetting etter at vannstanden er over 3,60 mlh. men ikke før 10 Mai.
  Etter 3,60 kommer heise dagene med dato opp på vår hjemmeside ,  marinaen.com    Det betyr ikke at båtpussen skal starte.
  DA SKAL ALLE VÆRE FERDIGE OG KLARE TIL SJØSETTING.        Det blir ikke godtatt at båter ikke er ferdig til sjøsetting. 
  Eiere som ikke møter opp, MÅ BETALE kr. 2000 FOR FLYTTING og kr. 800 for sjøsetting senere. Båteier kan også miste retten til lagring senere.
  Det godtas ikke lengre at eiere ikke følger gjeldene regler, og sperrer andre båter inne ved sjøsettingen. Er en båteier forhindret å møte må        vedkommende selv ordne med stedfortreder som tar ansvaret når båten er på vannet.
 
                                                                                         SEILBÅTER
  Sjøsetting starter så snart vannstanden tillater dette, vannstand min. 4,20 forøvrig gjelder de samme regler.
 
                                                                                         OPPLAGSUTSTYR
  Alt opplag utstyr skal fjernes fra Tjuvholmen samme dag som sjøsetting av båten. gjelder også hengere. Det er forbud å sette båter, hengere og    annet materiell på Tjuvholmen uten avtale, dette gjelder hele Tjuvholmen hele året. Det er bare MARINAEN som kan inngå sånne avtaler.
 
                                                                                      LAGRING SESONGEN
  ER FRA 15 SEPTEMBER TIL 15 JUNI ,etter dette skal alle båter være på vannet eller fjernet fra TJUVHOLMEN. Båter kan tas opp for reperasjoner    og sjøsettes igjen, etter avtale. AVTALEN GJØRES KUN MED MARINAEN.
                                                                                      HA EN GOD SOMMER
                          TA HENSYN TIL HVERANDRE SÅ BLIR SOMMEREN EN GLEDE FOR ALLE
                                                                            MARINAEN
                                                                                 Dag
 
 
 
 
 
  • Google Square
  • Twitter Square
  • facebook-square